Jakou činnost zajišťujeme

Ústav mikrobiologie poskytuje diagnostickou a konzultační činnost v problematice infekčních onemocnění pro Fakultní nemocnici Olomouc a některá další zdravotnická zařízení ve spádové oblasti. Specializovaná diagnostická a konzultační činnost je částečně zajišťována i v rámci širší spádové oblasti. Ústav se dále podílí na výzkumné činnosti a na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání v oboru lékařská mikrobiologie.

Členění ústavu

 • Úsek kultivačních technologií (laboratoř bakteriologie, laboratoř pro diagnostiku tuberkulózy a mykobakterióz, laboratoř mykologie, laboratoř pro přípravu vakcín, laboratoř parazitologie, antibiotické středisko).
 • Úsek sérologie.
 • Úsek genetických metod.
 • Příjem biologického materiálu a technické zázemí.

Komplexní diagnostická a konzultační činnost je zajišťována v oblastech:

 • Bakteriologie: přímý průkaz bakteriálních agens (mikroskopický, kultivační, detekcí antigenů) včetně posouzení faktorů virulence a citlivosti na antimikrobní přípravky kvalitativně i kvantitativně, dále jejich nepřímý průkaz sérologický, podíl na sledování nozokomiálních nákaz, konzultační činnost.
 • Mykobakteriologie: přímý průkaz mykobakterií (původců tuberkulózy a mykobakterióz) klasickou i urychlenou kultivací, dále molekulárně-biologický průkaz M. tuberculosis komplex, konzultační činnost.
 • Mykologie: přímý průkaz kvasinek a vláknitých hub (mikroskopický, kultivační, detekcí antigenů, molekulárně-biologickými metodami) včetně stanovení jejich citlivosti na antimykotika kvalitativní i kvantitativní metodou, nepřímý průkaz (sérologický) mykotické infekce, konzultační činnost.
 • Virologie: přímý (detekcí antigenů) i nepřímý průkaz virových nákaz, konzultační činnost.
 • Parazitologie: mikroskopický průkaz prvoků a červů, u některých agens i průkaz sérologický, konzultační činnost.
 • Vakcíny: příprava autovakcín a zásobních vakcín k léčbě chronických infekcí, konzultační činnost.
 • Antibiotické středisko: konzultační činnost, schvalování vázaných antibiotik, sledování vývoje rezistence ve FNOL, komunitě, okrajově i veterinární oblasti včetně epidemiologických výstupů, podíl na sledování a ovlivňování nozokomiálních nákaz, poskytování schémat racionální terapie.

Referenční pracoviště 

Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc je referenční mikrobiologické pracoviště pro laboratorní informační systém Envis® společnosti DS Soft Olomouc, spol. s r.o.

Akreditace ČIA

Laboratoře Ústavu mikrobiologie jsou od roku 2013 akreditovány k vyšetřování klinického materiálu a laboratorní diagnostice podle ČSN EN ISO 15189.

Ústav mikrobiologie FN Olomouc a LF UP v časech koronaviru